Videogalerie

Představení společnosti Představení společnosti a frančízového
konceptu - Miloslav Ramach, ředitel
(3:30min.)
Úspěšný franchisant Úspěšný franchisant majitel frenčízy
pro FM a Nový jičín - Michal Fojtík
(1:58min.)
Výroční kongres Výroční kongres společnosti Extéria
12.12.2015 Best Western Hotel Vista
(2:40min.)

Kontaktujte nás

Volejte 607 041 204

O naší firmě Extéria
Více informací na webu exteria.cz

Najdete nás na Facebooku

Co je to franchising?

Franchising je realizace úspěšného podnikatelského nápadu na více místech pod stejnou značkou.

Zapojení do franchisingového projektu přináší franchisantovi především mnohonásobně větší jistou úspěšnosti s minimálním rizikem ztráty podnikatelské prosperity.

Franchisant kupuje a přejímá osvědčený a v praxi prověřený projekt a také know-how, které mu umožní, při dodržení zásad obsažených ve franchisingovém manuálu, efektivně pracovat od prvního dne jeho podnikání.

Když slyšíme o franchsiových řetězcích, nejčastěji je spojujeme s řetězci rychlého občerstvení typu McDonald's či Subway. Přitom to nejsou jediné firmy působící na principu franchisingu, i když jde na tomto trhu o skutečné giganty.

Základní principy franchisingové spolupráce:

  1. Franchisor je vlastníkem ochranné známky a značky franchisingové sítě
  2. Franchisor sám otestoval podnikatelský záměr a prokázal jeho rentabilitu
  3. Franchisant vede podnik pod jménem franchisora jako nezávislý podnikatel: jeho výdělkem je zisk vytvořený při této činnosti
  4. Franchisant financuje podstatnou část investice do otevření podniku a nákupu zboží
  5. Franchisant je vlastníkem majetku v podniku
  6. Franchisor předává franchisantovi znalosti o tom, jak správně podnikat (know-how)
  7. Franchisant hradí licenční poplatky a rovněž měsíční franchisingový poplatek za používání know-how (přímo formou poplatků, anebo nepřímo v maržích na produktech, které mu prodává franchisor)
  8. Franchisant určuje ceny zboží nebo služeb ve svém podniku. Zisk (je-li takový) nezávisí tedy pouze na výši prodeje, ale také na sjednané marži na produktech
  9. Franchisor má obvykle určitý vliv na druh a rozmanitost sortimentu v podniku
  10. Pravidla pro spolupráci franchisora s franchisantem upravuje franchisingová smlouva a pokyny, jak správně podnikat v rámci franchisingu obsahuje operační manuál

Franchising je ověřenou metodou vydělávání peněz, kterou s úspěchem používají v mnoha oborech tisíce a tisíce podnikatelů na celém světě. Samotné slovo "franchising" znamená doslova "býti svobodným". V tomto smyslu franchising nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Ale – tady pozor – tam kde je svoboda, musí být i odpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Idea franchisingu nespočívá pouze na prodeji nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky zboží, ale je to celý systém řízeného podnikání. Slovo "systém" je klíčem k pochopení zásad podnikání opírajícího se o franchising. Odběratel licence (franchisant) může totiž počítat ze strany poskytovatele licence (franchisora) se systémovou a systematickou péčí – se školeními pro sebe a svůj tým, na marketingové kampaně podporující prodej či na know-how pro daný obor.

Řečeno jednou větou: franchisant využívá ve své činnosti zkušenosti, znalosti a metody vypracované franchisorem.

Předchozí stránka: 4 / 8 Následující stránka: