Franchising je realizace úspěšného podnikatelského nápadu na více místech pod stejnou značkou.

Zapojení do franchisingového projektu přináší franchisantovi především mnohonásobně větší jistou úspěšnostiminimálním rizikem ztráty podnikatelské prosperity.

Franchisant kupuje a přejímá osvědčený a v praxi prověřený projekt a také know-how, které mu umožní, při dodržení zásad obsažených ve franchisingovém manuálu, efektivně pracovat od prvního dne jeho podnikání.

Když slyšíme o franchsiových řetězcích, nejčastěji je spojujeme s řetězci rychlého občerstvení typu McDonald’s či Subway. Přitom to nejsou jediné firmy působící na principu franchisingu, i když jde na tomto trhu o skutečné giganty.

Základní principy franchisingové spolupráce:

  1. Franchisor je vlastníkem ochranné známky a značky franchisingové sítě
  2. Franchisor sám otestoval podnikatelský záměr a prokázal jeho rentabilitu
  3. Franchisant vede podnik pod jménem franchisora jako nezávislý podnikatel: jeho výdělkem je zisk vytvořený při této činnosti
  4. Franchisant financuje podstatnou část investice do otevření podniku a nákupu zboží
  5. Franchisant je vlastníkem majetku v podniku
  6. Franchisor předává franchisantovi znalosti o tom, jak správně podnikat (know-how)
  7. Franchisant hradí licenční poplatky a rovněž měsíční franchisingový poplatek za používání know-how (přímo formou poplatků, anebo nepřímo v maržích na produktech, které mu prodává franchisor)
  8. Franchisant určuje ceny zboží nebo služeb ve svém podniku. Zisk (je-li takový) nezávisí tedy pouze na výši prodeje, ale také na sjednané marži na produktech
  9. Franchisor má obvykle určitý vliv na druh a rozmanitost sortimentu v podniku
  10. Pravidla pro spolupráci franchisora s franchisantem upravuje franchisingová smlouva a pokyny, jak správně podnikat v rámci franchisingu obsahuje operační manuál

Franchising je ověřenou metodou vydělávání peněz, kterou s úspěchem používají v mnoha oborech tisíce a tisíce podnikatelů na celém světě. Samotné slovo „franchising“ znamená doslova „býti svobodným“. V tomto smyslu franchising nabízí svobodu ve vedení, spravování a řízení vlastní firmy. Ale – tady pozor – tam kde je svoboda, musí být i odpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Idea franchisingu nespočívá pouze na prodeji nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky zboží, ale je to celý systém řízeného podnikání. Slovo „systém“ je klíčem k pochopení zásad podnikání opírajícího se o franchising. Odběratel licence (franchisant) může totiž počítat ze strany poskytovatele licence (franchisora) se systémovou a systematickou péčí – se školeními pro sebe a svůj tým, na marketingové kampaně podporující prodej či na know-how pro daný obor.

Řečeno jednou větou: franchisant využívá ve své činnosti zkušenosti, znalosti a metody vypracované franchisorem.

Zpět na hlavní stranu